PayDeg
Sayfa 2
 
Paylaşım değişimi getirir
 
 
Linkedin Company ProfileFacebookTwitter
 

PayDeg Günlüğü

 
File Server in Cloud

Bulut servisleri Kobilerin dosya sunucularının yerini almaya hazır mı?

Güvenlik ve gizlilik konularında tedbirli davranan, muazzam verisi olan veya zayıf ve güvenilmez bandwith-bant genişliği bölgesinde bulunan müşterileri olan sizler şimdilik olduğunuz gibi iyisiniz.

Geri kalan herkes, muhtemelen zaten dosya sunucularını buluta taşımayı düşünüyorlar.

Bir gün aniden ofisteki kimsenin dosya sunucusunu artık kullanmadığını farkedebilirsiniz.. 20 yaşlarındaki çalışanlarınızın Google Docs ya da Office 365 ile dosyalarını hazırlayıp, paylaşıp aynı doaylarda birlikte çalıştıklarına şahit olabilirsiniz.

İlk adımlar neler?

Herşeyden önce Bulut'un sizin için doğru çözüm olduğundan emin olun.
Kendi kriterlerinizi, ölçütlerinizi hazırlayarak sizin iş ya da teknoloji problemlerinizi çözmede faydası olacak mı değerlendirin. Bu değerlendirmeyi ancak siz doğru yapabilirsiniz unutmayın. Her zaman olduğu gibi aynı sorularla başlamalıyız..

Önce getireceği değere baklamı
Hiçbir bulut projesi çılgınca başarılı değildir, servisini kullanan çok kişi olmadıkça.. Servislerin hem iş hem de enformasyon teknolojileri açısından değer katacağına emin olun. Şirket üst kademesinin de kullanacakları bu servislerin değer katacağına inandığına emin olun.

Doğru bağlantıları yapın
İş ortaklarınızın ve iş sahiplerinin bulut girişiminizi desteklediğinden emin olun. Bulut uygulama stratejinizi iş ortaklarınızla açıkça paylaşın. İçdeki iş akışını ve işlemleri bilen ve çapraz organizasyonel bağlantıları sağlayacak kuvvetli bir proje müdürünüz olsun.

Standartlaştırma
Bir bulut projesinin başarılı olabilmesi için, gerekli güven ve kontrolü sağladığından emin olun.
Standartlaşma bunu sağlayabilir. Servisi tanımlayın; neleri nasıl içerir, methodlar nelerdir, nasıl yönetilir, nasıl faturalandırılır.. gibi soruları cevaplayın.

Açıklık ve birlikte işlerlik
Servisi sağlayana kilitlenmeyi engellemek ve birlikte işlerliğinden emin olmak için 3 ayrı seviyede açıklığına bakın:

 • uygulamalar,
 • bulutun kendisi,
 • sanallaştırma alt yapısı / veri merkezi.
 

Bulut kararı alırken kendi kaynaklarınızı da eklemek için ana faktötler;

 • bütçe ve IT çalışanları,
 • esas yetenekler,
 • eldeki alt yapı,
 • güvenlik ihtiyacı seviyesi,
 • uyum,
 • zaman kısıtları

Bulut sağlayıcı adaylarını mimari bileşenleri açısından guruplamak faydalı olacaktır:

 • İşlemciler için, servis bileşenleri uygulamalar, platform, alt yapı, işlemciler ve entegrasyondur.
 • Veri için, servis bileşenleri uygulamalar, platform, alt yapı, saklama, veri tabanı ve veridir..
 • Servisler için, servis bileşenleri uygulamalar, platform, alt yapı ve veridir.

Adaylar arasından seçim..
Ana adımlar:

 • aday platformların listelenmesi.
 • aday platformların testi ve analizi.
 • hedef platformların seçimi.
 • hedef platformların uygulanması..

 

Security&Privacy

Güvenlik ve gizlilik konularında tedbirli davranan, muazzam verisi olan veya zayıf ve güvenilmez bandwith-bant genişliği bölgesinde bulunan müşterileri olan sizler şimdilik olduğunuz gibi iyisiniz. Geri kalan herkes, muhtemelen zaten dosya sunucularını buluta taşımayı düşünüyorlar

Güvenlik kimin kontrölünde?

Şimdi güvenlik kimin kontrolünde bakalım. SaaS- Yazılım servisine doğru güvenlik endişeleri servis sağlayıcısına geçer.

Security from IaaS to SaaS

Enfarmasyon Teknolojilerini iş hayatında daha dikkatli kullanmak için servis üzerinde kimin neyin üzerinde kontrolü var bilmek önemli.

CSA-CloudSecurity Alliance (Bulut Güvenlik Birliği) ne göre güvenlikle ilgili bulut bileşenleri:

 • Bulut sağlama servisleri
 • Bulut veri saklama servisleri
 • Bulut alt yapı işlemci servisleri
 • Bulut destekleme servisleri
 • Bulut ağ ve Perimeter güvenliği
 • Elastik Elemanlar: Saklama, ,işlemci, ve sanal ağlar

Bir gün aniden ofisteki kimsenin dosya sunucusunu artık kullanmadığını farkedebilirsiniz.. 20 yaşlarındaki çalışanlarınızın Google Docs ya da Office 365 ile dosyalarını hazırlayıp, paylaşıp aynı doaylarda birlikte çalıştıklarına şahit olabilirsiniz.

Kimin neyin üzerinde kontrol hakkı var?

Yeşil kutularda kontrol kullanıcıda yani sizdedir, portakal rengi kutularda kontrol servis sağlayıcı ile ortaklaşadır, pembe olanlarda ise kontrol servisi sağlayandadır.

Alt yapı kendi yerinizde olsa bile interneti bir servis sağlayıcısı - ISP- üzerinden kullandığınızdan ağ üzerindeki kontrol servis sağlayıcı ile paylaşımlıdır.

SaaS -yazılım servisi sağlayıcısı herşey üzerinde kontrol sahibidir, kullanıcı internet üzerinden servise bağlanıp kullanır.

Who has control over what?

Son medya yorumları Bulutu edinmenin önündeki ana engelin güvenlik olduğunu söylüyorlar. Gelecek sayılarımızı takip ederek güvenlikle ilgili daha geniş bilgiye sahip olabilirsiniz.

 

<< --
-- >>