PayDeg
Sayfa 2
 
Paylaşım değişimi getirir
 
 
Linkedin Company ProfileFacebookTwitter
 

PayDeg Günlüğü

 

Blog dünyasında dolaşan bazı tanımlar;

Gartner : Bulut bilişim, bilişimin müşterilere internet üzerinden büyük çapta ve ölçeklenebilien bilişim güçlerinin "servis olarak" sağlanması şeklidir.

Forrester : Ölçeklenebilir ve son kullanıcı uygulamlarını barındırabilecek şekilde yönetilebilen ve kullanım kadar faturalandırma yapabilen soyutlanmış bir alt yapı havuzdur.

Vikipedia : Dinamik olarak ölçeklenebilen ve çoğunlukla internet üzerinden, sanallaştırılmış kaynakların servis olarak sağlandığı bir bilişim şeklidir. Kullanıcıların kendilerine güç veren bu yapı hakkında bilgi sahibi ya da uzman olmaya ihtiyaçları olmaya veya teknolojik alt yapı üzerinde kontrol sahibi olmaya ihtiyaçları yoktur.

The Cloud Security Alliance (2009) " bulut servisler kolleksiyonunun, uygulamaların, bilginin ve altyapının oluşturduğu bilgisayar, network ve saklama havuzunun kullanımını tanımlar. Tüm bu parçalar hızlı bir şekilde düzenlenip sağlanır, yetki alınarak tamamlanır veya yukarı aşağı ölçeklenir." diye söyler..

NIST’s (USA National Institute of Standards and Technology) tanımı;

Bulut bilişim istek üzerine rahat ulaşılabilir, kullanılmaya hazır, yapılandırılabilen çok az yönetim gücü veya servis sağlayıcının etkisiyle hızla tedarik edilen ve hızla vaz geçilebilen bilgisayar kaynaklarının (ağ, sunucu, saklama, uygulama ve servisler gibi..) paylaşıldığı havuza ağ bağlantısı sağlama modelidir. Bu model beş ana karakteristik özellik, üç servis modeli ve dört yayılma modelinden oluşur.

 

Yayılma Modelleri

Özel Bulut (Private cloud) : şirkete ya da tüzel kişiliğe özel limitli sayıda kişiye barındırma servisi veren ağ veya veri merkezidir. Bulut altyapısı yalnızca firma için çalışır, bulut yapısı şirket içinde veya dışında olabilir ve şirketin kendisi tarafından ya da üçücü parti tarafından yönetilir. Servis sağlayıcı herkese açık bulutu (public cloud) kullandığında bu bulut içinden de özel bulut(private cloud) servisi verebilir, bu durumda bu özel bulut sanal özel bulut (Virtual private cloud) olarak adlandırılır. Bu tip bulut herkese açık bulut içinde şirkete atanmış alt yapıdır.

Eğer özel bulut şirket tarafından işletiliyorsa alt yapı üzerindeki tüm kontrol de şirkettedir. Ama bulut üçüncü parti tarafından yönetiliyorsa alt yapı üzerinde kontrol paylaşılır. Eğer sanal özel bulut söz konusu ise alt yapı yine sizin için çalışır, ama kontrol servis sağlayıcı ile, alt yapı servis sağlayıcının diğer müşterileri ile paylaşılır.

Public cloud : Bulut yapısı herkese veya büyük endüstri gurubuna açıktır ve bulut servisini veren bulutun sahibidir.

Community cloud : Bulut yapısı aynı şekilde yönetilen, aynı güvenlik gereksinimleri olan birkaç organizasyon ya da şirket tarafından paylaşılır. Bulut topluluktaki bir organizasyon-şirket tarafından ya da üçüncü parti tarafından yönetilebilir. Bulut yapısıorganizasyon-şirket içinde veya dışarıda kurulabilir.

Hybrid cloud : İki veya daha fazla bulut modelinin kombinasyonundan oluşur. Bulut modelleri özelliklerini kaybetmeden verinin ve yazılımların taşınmasına olanak veren özel teknoloji ile bağlanmışlardır.

Bulut ortamının esas hedefleri :

  • Fiziksel, finanasal ya da insan kaynaklarının daha verimli kullanımı
  • Çeviklik ve elestikiyetin iyileştirilmesi, iş verimliliği önünden IT-bilişim bariyerinin kaldırılması
  • Genişletilmiş servis oryantasyonu, IT-bilişim ve iş hedeflerinin daha direk sıralanması

Bulut Bilişim Eğitimi

Bulutun ekonomi açısından muazzam potensiyeli var. Bu ekonomiye ulaşabilmek;

  • çoklu-kiracı – paylaşılan alt yapı birçok müşterinin muazzam yapıyı ve masraflarını paylaşarak başka koşulda sahip olamayacakları yapıyı kullanmalarına izin verir
  • kullandığın kadar öde – kullandığın kadar ödeme gücü kullanılır. Üstelik, ister uygulama ister işletim sistemi isterse saklama ünitesi olsun çok daha esnek ve verimli biçimde bulut bunlara erişimi ve yönetim imkanını serbest bırakır.

 

Bulut Bilişim Servis ve Yayılma Modelleri

 

Bulut Bilişim Tarihi

 

Eucalyptus

<< --
-- >>