PayDeg
Sayfa 4
 
Paylaşım değişimi getirir
 
Linkedin Company ProfileFacebookTwitter
 
 

Journal of PayDeg

 
 

BT Yönetimi

BT yönetimi ile ilgili konuşalım yine.. Mintzberg rol modellerinden ilk sayıda bahsetmiştim; Gözler Bilişim' de

BT (Bilişim Teknolojileri) kullanımı iş hayatı ve firmalar için çok önemli bir başarı faktörüdür. Bugün masrafları düşürmek, teknolojiyi güncel tutmak BT yapısında sürekli kontrol ve iyileştirme ile mümkün olabilir.

BT Kontrolü

Bilişim Teknolojileri kontrolü esasen BT sistemleri, onların performans ve risk yönetimlerine odaklanmıştır. Aslında BT Kontrolünün ana görevleri;

 1. Yatırımın iş değeri yaratmasını garanti altına almak
 2. BT ile ilgili riskleri azaltmak

BT Değerlendirmesi

BT sistemleri ile ilgili kapsamlı kontrol listesinin oluşturulmasını öneriyoruz, bu liste aşağıdaki zorunlu öğeleri içermelidir:

 • Önemli yatırımları yapmadan önce olası riskleri ve etkilerini belirlemek üzere, BT projelerindeki araştırılması gereken konular listesi yapılmalı..
 • Gereksiz ikilemelerin olmaması için, benzer çalışmaların yapıldığı var olan literatür referanslarının hazırlanması
From Data to Action

Birçok proje yöneticisinin yaptığı olağan hatalar vardır. Projeniz başarısız olacaksa Waterfall-Şelale veya Agile-Atik benimsemeniz ya da benimsememenizin önemi yoktur.

 • Proje yöneticisi takımı için gerçekçi olmayan zaman sınırı belirler
 • Keyfi kapsam değişiklikleri kontrolsüzlüğe sebep olourlar
 • Takım iletişimsizlik ve zayıf işbirliği neticesinde çırpınmaya başlar
 • Hissedarlar projeyi sahiplenmezler
 • Proje takımı tanımlanmamış hedef ve amaçlar için çalışır

Salesman

BT Proje Yönetim Denetimi

Bir denetim sistematiktir, bağımsızdır, standartlar ve bir dizi kriteri kullanarak dokümante edilmiş değerlendirmedir.

"Proje denetimi" terimi farklı şekillerde yorumlanabilir. Anahtar aslında denetleme sırasında yönetimin endişelerini anlayabilmekte. Endişeleri maliyetler mi, zamanlama mı, kalite ve kapsam mı?

Eğer denetim BT- ile ilgiliyse, odak noktası belki proje yönetim standatlarının uygulanması, ve verimli kontrollerlerin yapılması olabilir. Güvenlik ve testler de denetlenmeli.

Proje denetiminin ana hedefi iki mislidir: yöntem geliştirmeve yönetime güvence sağlamak.

Bir firma ister tüm iç BT fonksiyonlarını ya da birini dış kaynak kullanarak gerçekleştirsin, BT departmanının kritik başarı faktörü farklı uygulamalrı kullanan çeşitli büyüklük ve karmaşıklıktaki projeleri yönetme becerisidir. İş büyüyüp daha afzla servis ve ürün sağladıkça teknoloji ihtiyaçları da ona göre büyüyecektir.

Sonuç olarak, BT departmanı kendini yeni iş düzenine ayaka uyduramaz durumda bulabilir. İç denetleyicilerin BT departmanına değişen iş koşullarını ve büyümeyi göz önüne alıp önerilerde bulunmaları BT proje yönetimi yaşam dögüsünün anahtarıdır. Güvenilir teknolojinin kullanımı başarı ve dünya ile rekabet için kritiktir.

IT Proje Yönetimi belirli bir hedefe ulaşmak için kaynakları planlama, düzenleme, güven altına alma, yönetme, rehberlik etme ve kontrol etmektir. Bir proje her zaman bir başlangıç ve bitişle tanımlanır. Bir projenin faydalı bir değişimi getireck veya bir değer ekleyecek hedefi ve amacı mutlaka olmalıdır

Proje yönetiminin ana tartışması tüm proje hedeflerine önceden tanımlanan kapsam, zaman ve bütçe doğrultusunda ulaşmaktır.

 

 
PROJE YÖNETİMİ
 
PayDeg
 

Karar vermek..

Birçok proje takımı en önemli kararı almak üzereyken zaman ile yüzleşirler.

Kendi çözümlerini mi üretmeliler yoksa raftan bir ürün alıp özelleştirmeliler mi?

Meşhur "satın al ya da yap" kararı. Bazıları raftaki çözümlerin kendilerine uymayacağını ve herşeyi kendilerinin yapması gerektiğine inanırlar. Madeni paranın diğer yüzü de raftaki ürünün çok daha ucuz olduğu ve ihtiyaca karşılık vereceğidir.

Ne yazık ki, her iki yol da eğer dikkatle düşünülmez ise hüsran ile bitebilir. Bazı zamanlar bir paketle yola çıkmak mantıklı olurken diğer zamanlar içeride geliştirilen çözümler daha iyi olabiliyor, sıklıkla da hibrid- karma çözümler her iki yolu da kullanarak en doğru çözüme ulaşabiliyor.

 

Karar vermek
 • İhtiyaçlar neler?
 • İhtiyaçları hemen, orta zaman ve uzun zamanda yapılacaklar şeklinde ayırın
 • İhtiyaçlara düşük, orta ve yüksek şeklinde öncelik verin
 • Hissedarların ilk üç madde ile hemfikir olduklarından emin olun

 

Decision Making
  << --
-- >>