PayDeg
Sayfa 3
 
Paylaşım değişimi getirir
 
 
Linkedin Company ProfileFacebookTwitter
 

PayDeg Günlüğü

 
KOBI'lerin Bulutu benimsemesi - 2012

Küçük/Orta Boy işletmeler ve Bulut Bilişim

Bulut Bilişim etrafında neden bu kadar vızıltı var hiç merak ediyor musunuz?

KOBI'ler tarihsel olarak baktığımızda büyük işletmelerle rekabet ederlerken büyük işletmelerin sahip olduğu verimliliklerini arttırıcı ve yeni ürün ve servislerin oluşmasını pazara hızlı girebilmek için tetikleyici ileri seviye uygulamaları alamadıklarından dezavantajlı durumdalar.

İlk vızıltı; Olanaklar..bulut uygulamalarının ortaya çıkması oyun alanını eşitledi.Yani artık bilişim teknolojileri açısından büyük şirketler ile Kobiler aynı olanaklara sahipler.

İkinci vızıltı; Ekonomi.. Kullandığın kadar öde faturalama modeliyle ve bakım, lisans ve elektrik/soğutma gibi güç masraflarının ortadan kalkmasıyla Bulut Bilişim Kobi'lerin BT işelerini kolaylaştırır.

Üçüncü vızıltı; Zaman.. pazara giriş zamanını kısaltır.

KOBI'niz için çalışan bulut-bazlı servis sahibi olmak ne anlama geliyor biliyor musunuz?

Kobiler diğer Bulut kullanıcıları gibi gelişmiş operasyonel verim ve üretkenlik ile gerçek ve elle tutulur faydaları görebilirler Bulut Bilişimle.

Bulut-bazlı servisler daha esnek, daha ölçeklenebilir ve ulaşılabilir çözümler sunarlar. Ve iletişim ağındaki tüm şirketlerle birlikte yazılım, bilgi ve birlikte çalışmanın kombinasyonu bizi gelişmiş sonuçlara götürür.

Bulut bilişimim gereklilik, gerçeklik ve geçerlilik bakımından nasıl açıklanabileceğini Blog'umda anlatmaya çalıştım..

Faydalarından bahsetmem gerekirse; BT - Bilişim Teknolojileri- BT'nin hazır olmasını beklemeden ulaşılır olacak ve daha çabuk iflas edebileceksiniz!! iflas ettiğinizde BT açısından kaybedecek hiçbir şeyiniz olamayacak..

Öyleyse Bulut bir fırsat olarak görülebilir, çünkü girişteki engelleri azaltıyor, yani markete giriş denemeleri rahatlıkla yapılabilr..

.
"Bulutta olmak" ne anlama geliyor?

KOBI'ler arasında erken bulut uygulayıcıları başarılı uygulama stratejileri açısından üç ana anahtartan bahsediyorlar;

  1. doğru servis sağlayıcı seçimi,
  2. planlı ve etkili düzenleme,
  3. var olan sistemlerle efektif bütünleşme.

BT'deki esnekliğiniz artacak..bilgisayarları satın alıp kendi çalıştırabileceğiniz şeylerden, üçüncü parti kuruluşlardan servis olarak alma yöntemine çevirerek olacak bu..

Sistem mi bozuldu? Diğerine geç.. Sistemler 30 dakikada toparlanıyorlar artık..

Sanallaştırma bu esnekliği işletim sistemlerinin yeni versiyonlarını "sanal" ortama yükleyerek test etme olanağı ile birlikte veriyor. Ve servis bazlı yapılanma (SOA-Service Oriented Architecture) yenileşimi (innovation) birlikte çalışabilirlik ve esneklikle birlikte imkanlaştırır.

Öyleyse neden kullandığın kadar öde yönetemiyle birlikte çalışabilirlik özelliği sunan Bulut servisini kullanmayalım?

 

 

Şubat 2012 de Techaisle'ın yapmış olduğu araştırmaya göre, MIY Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) her türlü büyüklükteki şirket için sürekli yüksek uygulanabilirliği gösterirken, diğer bulut uygulamaları çalışan sayısına, endüstri grubuna ve işin olgunluğuna göre farklılık gösteriyor. Bu araştırma muhasebe ve proje yönetimi kullanımının küçük şirketlerde (50-99 arası çalışanı olan)daha yüksek olduğunu gösteriyor. Oysa bulut-bazlı akıllı iş uygulamaları daha çok 250-999 çalışanı olan şirketlerde ön planda.

Herzaman olduğu gibi araştırma Türkiye'yi kapsamıyor. Türkiye'deki KOBI'ler ile ilgili Bulut Bilişim adına yapılmış bir araştırmaya denk gelmedim.

25 seneden fazla İstanbul'daki şirketlerin BT departmanlarındaki tecrübemiz göz önüne alındığında, Bulut servislerinin KOBI'lerin verimliliğini ve çalışanları narasında işbirliğini arttıracağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

KOBI'ler arasında BT- Bilgi teknolojileri ile ilgili birçok şirketimiz görerek Bulut Bilişimin onlar için servislerini ve hizmetlerini diğer endüstrilere daha iyi sunmak üzere büyük potansiyel olduğunu söyleyebilirim.

KOBI'lerin Bulut kullanımı

Araştırmaya göre KOBI'lerin uyguladığı diğer bulut iş uygulamaları proje yönetimi, iş analizleri/zekası, pazarlama otamasyonu, maaş hesaplama ve insan kaynakları.

Bulutun doğasında olan değerler geniş endüstri kitlerlerine olduğu kadar evinde internet kullanan ortalama kullanıcıya kadar erişebilir.

Buluta ilk adım olarak, Google Drive ve Office365 KOBI'ler için veriyi saklama ve birlikte çalışma açısından kritik rol oynuyorlar.

Daha sonra iletişim ihtiyaçları devreye girebilir. Msn, Gtalk, Skype ve Hangout KOBI'ler için ücretsiz kullanılabilecek çözümler. Eğer KOBI'nin iletişim için e-posta ihtiyacı varsa Hotmail ve Gmail buluttaki ücretsiz ürünler.

Sonra, Bulut sağlayıcılar tarafından e-posta barındırma hizmetleri yanında iletişim ve işbirliği araçları burada Türkiye de varlar.

Kolay kuruluşu, basit yapılandırması, istek üzerine her yerden ulaşılabilmesi ve verilerin yedekleniyor olması KOBI'lerin yazılım servislerini (SaaS- Software as a Service) hevesle kucaklamasını sağlıyor.

  • KOBI'lerin 69% 'u tek satıcı veya tek güvenilir entegratör Yazılım servisi(SaaS) sağlaycısını tercih ediyorlar. tercih ediyorlar.
Small Medium Business

KOBI'lerin çoklu bulut sağlayıcılarını yönetebilmeleri için karşılaştıkları bazı konular var:

SMBs Cahllenges while Managing Multiple Clouds

KOBI'lere sunduğumuz eğitimler

PayDeg Roll Out Cloud ismi ile hazırladığı eğitim programlarıyla bu ücretiz araçların nasıl ve nazaman kullanıacağı konusunda danışmanlık vermeye de sabırsız..

Biz de KOBI olduğumuzdan KOBI'lerin ihtiyaçlarının farkındayız. KOBI çalışanının farklı zamanlarda farklı şapkalar giyme zorunluluğunu çok iyi biliyoruz. Ve zamanın KOBI için daha değerli olduğunu biliyoruz, bu sebeple eğitim planını birlikte hazırlıyoruz, PayDeg'in ilk hedefi KOBI'leri işlerini kolaylaştırmak için eğitmektir. Aynı zamanda KOBI'lerin aynı şekilde yönetilmediğinin de farkındayız. Bundan doayı ihtiyaçları çeşitli ve farklı oluyor.

Bizi İstanbul ve Ankara'daki konferanslar da da takip ediniz. Katılacağımız konferansları web sayfamızda listeleyeceğiz; Konferanslar

KOBI'lerin serbestçe takip edebilecekleri YouTube eğitim kanalımız da bulunuyor; Video Eğitim Kanalı

BT'nin yazılımdan bulut-bazlı servislere kadar olan evrimi KOBI'lerin işini nasıl geliştirebilir?

Sağlanan servislerdeki ölçeklenebilir ve hızlı esnekliğiyle bulut bilişim işin çevik olmasına yardım eder. Yani Bulut servisleri ile işe odaklanıp daha çevik çalışabilmek mümkün. Ve müşteri isteklerine de hızlı cevap verebilmek mümkün.

Kaynakları artırmak eski günlerde haftalar, aylar gibi zaman alırdı. Bulut bilişimle artık kaynakları artırmak bir kaç gün ya da birkaç saat alıyor.

 Çoklu kullanıcı-paylaşılan alt yapı ile ekonomi alt yapıyı müşterilere paylaştırarak masrafların da paylaşımı ile sağlanabilir. Böylece müşteriler/kullanıcılar başka şartlarda sahip olamayacakları yapıyı kullanma imkanı elde ederler.

İş yaşantısı esneklikten yedeklemeye(redundancy)kadar bir sonraki jenerasyon ağların gelişmesini bekliyor. Yedekleme mimarisi bozulmalar için bir garanti, ama aynı zamanda günlük operasyonel faydası olmadan masraf yaratan bir yapı. İş yaşantısı her açıdan en iyi performansı ister ve yeni veri merkezi ağlarından bozukluk söz konusu olsa bile otomatik olarak şartlara uyabilen ve servise devam edebilmeyi ve esnekliği bekliyor.

Daha verimli iletişim içinde olmak ve işbirliğinde bulunmak bulut modelini benimsemenin an büyük faydalarından birisi..

World Wide numbers

<< --
-- >>
 
 
KOBI için Bulut faydaları Çoklu sağlayıclarla Buluy uygulamarı