PayDeg
Sayfa 3
 
 
Paylaşım değişimi getirir
 
Linkedin Company ProfileFacebookTwitter
 
 

PayDeg Günlüğü

 
 

Gartner'ın bu sene hazırladığı Bulut Bilişim ile ilgil olgunluk, benimseme döngüsüne baktığımızda Sanallaştrıma ve Salesforce servisleri 2 seneden daha az bir sürede tamamıyla olgunlaşmış, benimsenmiş olacaklar.

Sanallaştırma; Bilgisayar dilinde sanallaştırma, sunucu, saklama aygıtı, ağ ve hatta işletim sistemi gibi kaynakların veya aygıtların sanal sürümünü-kopyasını oluşturarak bu kaynakları bir veya birçok çalışabilir ortama böler.

Virtualization

 • Sanal sunucular yazılımı donanımdan uzak tutarlar (İşletim sistemi, uygulamalar ve o sunucudaki saklama üniteleri de dahil olmak üzere.)
 • Sanal sunucular üstlenmiş oldukaları göreve göre isimlendirirlebilirler e-posta sunucusu, veritabanı sunucusu gibi.
 • Bir sanal sunucu bir veya daha fazla fiziksel sunucuda barınabilir, ve bir fiziksel sunucu birden fazla sanal sunucu barındırabilir.
 • Eğer ortam doğru oluşturulduysa sanal sunucular fiziksel sunucunun kaybından etkilenmezler.
 • Sanal sunucular kolaylıkla büyüyebilirler. Eğer sistem yöneticisi sanal sunucuları destekleyen kaynakların çok fazla yüklü olduklarını görürse
 • sanal sunucuya atanan kaynakalr üzerinde oynama- ayarlama yapabilir:
 • Sunucu şablonları- images ile sanal ortamda çoklu, birbirinin benzeri sanal sunucular hazırlanabilir.
 • İstek üzerine sanal sunucular bir barındırıcıdan diğerine transfer edilebilirler.

Sanallaştırmada 3 kategoriden bahsedebilirim;

 • Saklama üniteleri sanallaştırması
 • Sunucu sanallaştırması
 • Ağ sanallaştırması

Virtualization

Sanallaştırma ile, birçok sunucu bir makine üzerinden çalıştığından masraflarda kayda değer kazanç sağlatır. Daha az elektrik harcaması gerek sunucuların kendisinde gerekse soğutma gibi çevre ünitelerde sağlanmış olur, ve var olan bilgisayar kaynaklarının da tam olarak kullanılması sağlanırken kullanılmayan kaynaklar veri merkezine daha uzun ömür sağlarlar.

Virtualization

Ağ sanallaştırması; bant genişliğinin bir birinden bağımsız kanallara ayrılarak her birinin farklı sunucu ya da aygıta atanması metodudur.

 

Bulut Bilişim  
 

Bulut Bilişim ile başarıya..

Big Data-Büyük Veri

Büyük veri kabaca eldeki veri tabanı araçları ile çalışamayacak kadar büyük ve kompleks-karmaşık verinin tanımıdır.
 • Karmaşıklık veri setindedir
 • verinin boyutu
 • birbirinden bağımsız veri kaynakları
 • Silmesi zordur-örneğin araç geçişlerindeki veriler silinemez

Büyük veri her zaman büyük müdür?

Büyük veri aslında çok küçük de olabilir:
Uçaktaki yüzbinlerce sensörlerden bilgi çekilmesi sonucu büyük veri oluşabilir. Bu durumda bile veri seti boyutu beklendiği kadar büyük olmayabilir. Her ne kadar yüzbinlerce sensör olsa da her biri her saniyede 8byte'lık okunacak veri oluşturur ki bu toplamda bir saatlik uçuş için 3Gb'lık veri olur.(100,000 sensör x 60 dakika x 60 saniye x 8 byte).

Büyük veri her zaman büyük veriyi mi içerir?

Büyük olmayan büyük veri setleri:
Artan sayılarda büyük miktarlarda gayet basit veri oluşturan sistemler mevcut artık günümüzde. Örneğin, medya gösterimi büyük yoğunluklu yapısal veriyi metaverisiyle birlikte üretmektedir. Benzer şekilde, telekomünikasyon şirketleri uçsuz bucaksız konuşmaların ve internet bağlantılarının takibini sağlamaktadırlar..

Bu iki faaliyet birleşse, petabyte'lar seviyesinde bilgi oluştursa bile içerik aşırı derecede yapısal durumdadır. Google gibi arama motorlarında ve ilişkisel veri tabanlarında olduğu gibi, dataset' ler eğer içerik yapısal ise aşırı derecede hızlı çözümlenebilirler. Bu veri geniş olduğu halde ilk örnekteki makinanın sensörlerinden gelen veri gibi "büyük" değildir.

Yoğunluk, Sürat, Çeşitlilik
Volume, Velocity, Variety (V3)

Big Data.


Şirketler tarafından oluşturulan artarak yoğunlaşan bilgideki detay, multimedya-çoklu ortamın yükşelişi, sosyal medya ve internette bulunan verideki artışın üssel olması geleceğin tahmin edilebilmesini bir şekilde önlemektedir.

Veri her türlü endüstri ve iş fonkiyonunu içermekte ve artık üretmin önemli bir parçası olduğu kadar işçilik ve sermayenin de bir parçası durumundadır.

Büyük Veri beş farklı yol ile değer yaratabilir

 1. Büyük veri çok daha sıklıkla verinin kullanılmasını ve açık olmasını sağlayarak kayda değer değerlerin önünü açar
 2. şirketler daha çok işlemsel veri oluşturup saklarlarken daha detaylı ve daha doğru, verimli bilgiyi ürün depolamadan hastalık günlerine kadar toparlayabilirler,
 3. Büyük veri çok daha daraltılmış müşteri segmentasyonunu sağlar ve bundan dolayı ürün ve servislerin kusursuz olarak uygun hale getirir.
 4. Gelişmiş mantıksal analizlerle karar vermeyi sürekli olarak iyileştirir
 5. Büyük veri bir sonraki kuşak ürün ve servislerinin geliştirşmesinde kullanılabilir.
  << --  
-- >>