PayDeg
Sayfa 3
 
 
Paylaşım değişimi getirir
 
Linkedin Company ProfileFacebookTwitter
 
 

PayDeg Günlüğü

 
 

Bulut Bilişim her boydaki şirketin internet üzerinden erişilebilen kaynaklarları kullanarak kurup uygulayabileceği, izleyebileceği ve uygulamalrı ölçeklendirebileceği teknolojiler takımıdır.

Bulut Bilişim büyük şirket veri merkezlerinin ve gereksiz pahallı şirkete has sunucu alt yapısının yerini almaktadır.

 • Web 2.0, SaaS, Şirket ve devletteki kullancılar Bulut bilişimie sahip çıkmaktalar, çünkü bulut bilişim alt yapıya ayrılan yatırımı azaltırken işletme maliyetlerinde de düşüşü sağlıyor.

Sağ traftaki Bulut Bilişim ile ilgili ilerme grafiğine(2011) bakacak olursak Gartner'a göre -->>

 • Karma bulut
 • Bulutta güvenlik
 • İşbirliği servisleri
 • Herkese açık bulut servisleri
5 ila 10 sene içinde yerlerini alacaklar.

What is Cloud computing?

Eucalyptus çıplak-iskelet üzerinde kullanılan saf bulut bilişim çözümlerinden biridir ve öncü adminler ve geliştiricileri hedefler. Ayrıca Eucalyptus'un herkese açık bulut bağlantısı sağlamdır.

Ve eğer aşağıdaki kullanım senaryoları ile servis düzeyi tablosuna bakarsak, Eucalyptus'un alt yapı servisleri(IaaS) üzerinde Çoklu Bulut servisleri altında çalıştığını görebiliriz.

Use cases vs Service levels

Özel Herkese açığa karşı

Faydalara bakalım;

Özel :

 • Azaltılmış Risk
 • Operasyonel kontrolde artış
 • Gelişmiş güvenlik ve itimat
 • Daha çok esneklik
 • Enformasyon teknolojilerinin daha iyi görünürlüğü

Herkese açık :

 • Kullanımın artışı
 • Markete girişin hızlanması
 • Çevikliğin artışı
 • İşbirliğinde artış
 • Masraflarda düşüş

Bulutlar sonsuz ölçeği sağlıyor mu?

Tabiiki, Amazon veya Google tarafından işletilen bulutlar bireysel ya da işletmelerin bulutlarından daha büyük çapta kaynak havuzuna sahiptirler.

Uygulamada eğer ufak kullanıcı gurubu söz kousu ise ve kullanıcıların kota limiti yok ise o zaman bulut kaynakları sonsuzmuş gibi gözükebilir.

Halbuki, büyük bulutlar bile kullanıcıların aynı anda gerçekleşen büyük çaptaki istekleri durumunda kaynak bakımından yetersiz duruma düşebilirler. Bu tür kullanıcılar için bulut sonsuz gibi gözükemez.

Bundan dolayı, herkese açık bulutlar "standart" kullanıcıları kota ile kontrol etmek için sınırlama koyarlar. Özel kullanıcılar kotalarını artırabilirler, ama hiçbir kullanıcı mevcut kaynak havuzunun büyük kısmını kullanmaya kaynak açığına sebep olabilir diye yetkili değildir.

 

MeriTalk

Herkese açık bulut kullanıcılarının çoğu dinamik olarak ölçeklenebilen websiteleri kurarlar. Çoğu zaman kuracakları web sitesinin ihtiyacından daha fazla kotaları vardır, bu sebeple bulut bunlara sonsuzmuş gibi gözükür.

Bulut Bilişim  
 

Bulut Bilişim ile başarıya..

Bulut ekonomiye ne getiriyor?

Ekonomik durgunlukta masrafların kısılmasıyla ilgili müthiş baskı var ve bulut bilişim platformları kullandığın kadar öde modeliyle iş yaşamının hayatını kolaylaştırır.

 • Upgrade'lerde bakım maliyetinde düşüş
 • Kaynakların kullanımında düzelmeler—esneklik, bükülebilirlik verimlilik
 • Gelişmiş işbirliği yetenekleri
 • Enformasyon Teknolojiler alt yapısına olan ihtiyaçta azalma—her iki tarafta da hem önde hem de arkada destek maliyetlerinde
 • Gelişmiş ekonomik ölçeklenme
 • Kullanım bazlı fiayatlamaya odaklamabilmeg
 • İstek üzerine alt yapı ve bilgisayar gücü kapasitesi
 • Yeşil-arkadaşça— çevre kirliliğinde azalma

Tasarrufu ne sağlıyor?

 1. İşbirliği araçları
 2. E-posta
 3. Yönetim yazılımları
 4. Konferans yazılımları
 5. Amaç ile ilgili yazılımlar
 6. Program ya da proje yönetimi

Bulut bilişimin artı ve eksileri

Artıları;

 • Son kullanıcılar için donanım araçlarında azalma
 • Gelişmiş performans
 • Düşük yazılım ve donanım bakımı
 • Yazılım yükseltmelerine anlık erişim
 • Daha ucuz (Amazon örneği)
 • Daha iyi işbirliği
 • Kullandığını öde
 • Bükülebilir

Eksileri;

 • Güvenlik sorunları (#1 endişe)
 • Internet bağlantısı
 • Sunucu lokasyonu için çok fazla platform Location of Servers
 • Geçiş zamanı
 • Hız


Amazon ile bağlantılı mı?

Temmuz 2002 de başlayan Amazon Web Servisleri diğer web siteleri veya kullanıcı taraflı uygulamalar için online servis sağlar.

Amazon Elastic Compute Cloud “Amazon EC2

 • Bulutta tekarar boyutlanabilen bilgisayar kapasitesi sağlayan bir web servis arayüzüdür
 • Yazılımcılar için web-ölçekli hesaplamaları kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.
 • Yeni bir sunucunun sağlanması ve kullanıma sunulması haftalardan dakikalara indi
 • yazılımcılara sadece kullandıkları kadar kapasiteyi ödeme fırsatı sunuyor

Bugün, basitçe kendi sunucularınızı alıp işletmeyi farzetmek yerine, AWS her zaman birçok yeni işletme için bir seçenek olarak düşünülebilir, aslında basitçe varsayılan bir seçenek. Bulut sağlayıcısından alınan servis ile kendi işlettiğiniz yapının ekonomisi düşünüldüğünde, "saati 10cent" oldukça çekici özellikle isteğin yayılması fonksiyonu göz önüne alındığında. Zygna'nın durumuna baktığımızda ilk başta ekonomi sebebiyle AWS kullandılar. Şimdi kendi yapılarını taban olarak kullanıp yoğunluk zamanlarında Amazon ile kullanıcı kazanmaya devam ediyorlar.

AWS Api'lerini desteklediği için, içerideki yapıyı dışarıdaki ile birleştirmek Eucalyptus içeride kullanıldığında çok kolay. Bu sebeple, ben önce Aws kullanarak bulut bilişimin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını anlamanızı, sonra kendi içinizde Eucalyptus ile birleştirmenizi tavsiye ederim. Therefore, I recommend to use Aws first to understand and to see how cloud computing it is fitting your status, then you may use Eucalyptus on-site to have your own infrastructure. Zygna örneği var elimizde nasılsa..

<< -- American federal hükümetinin bulut bilişim ile elde ettiği tassruf hakkında bilgi var yandaki resimde. Gördüğünüz gibi Bulut bilişim Enformasyon Teknolojileri bütçesinin sadece 11% i iken 7% civarında tasarrufu sağlamışlar.

Diğer rakkamlar;

Security concerns and Virtualization

  << --  
-- >>